તાઉ તે વાવાઝોડા લઈને ભાવનગર પર આફત ના એંધાણ

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

આજે વાવાઝોડુ રાત્રે આઠ વાગ્યે ત્રાટકશે

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

Porbandarનો દરિયો ક્યારે વાવાઝોડા કારણે બન્યો તોફાની, દરિયામાં ઉછળ્યા તોફાની મોજા

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

Cyclone Tauktae Live Updates

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

અમદાવાદના લોકો માટે આવ્યા રાહતના સમાચાર હોસ્પિટમાં ખાલી જોવા મળી રહ્યા છે વેન્ટિલેટર બેડ

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના || અર્થીને કાંધ આપવાનો લોકોએ ઈન્કાર કર્યો;

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading

૧૦૮માં માણતા હતા એકાંતનો પડો પોલીસે દરવાજો ખોલ્યો તો જોવા મળ્યા એવા દ્રશ્યો કે …

તાઉ-તે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાનુસાર આ સ્ટ્રોમ આજે સવારે 12.30 કલાકે દક્ષિણપૂર્વ દીવથી 145 કિ.મી. દૂર સ્થિત છે. છેલ્લા છ કલાકમાં 13 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આ વાવાઝોડા ને ,અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી સમુદ્રી તોફાન’જાહેર કર્યું છે જેના અનુસંધાન રાજ્યમાં ગ્રેટ ડેન્જરનું એલર્ટ આપવામાં […]

Continue Reading